Οφέλη Μελών

Επίτιμο μέλος (HCPMA) Ομότιμο Μέλος (FCPMA) Κυρίως Μέλος (PCPMA) Συνδεδεμένο Μέλος (ACPMA) Φοιτητικό Μέλος  Οργανισμοί  Oφέλη
Πρόσβαση στο δυνατό δίκτυο επαφών του CPMA με επαγγελματίες του κλάδου
Ενδυνάμωση της επαγγελματικής γνώσης διαμέσου των διαφόρων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων τα οποία θα διοργανώνει ο CPMA
Μειωμένες τιμές για τη συμμετοχή στα διάφορα σεμινάρια και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις
Άμεση ενημέρωση σχετικά με δημοσιεύσεις που αφορούν νομοθεσίες, νομοσχέδια, κανονισμούς, ενημερωτικές εγκυκλίους/ έντυπα και άλλα που σχετίζονται με την Μισθοδοσία
Άμεση πρόσβαση σε άρθρα, newslletters και ενημερώσεις τα οποία θα εκδίδει ο CPMA
Άμεση ενημέρωση για τις δραστηριότητες του CPMA
Συμμετοχή στις διάφορες επιτροπές του CPMA
Συμμετοχή στο ΔΣ του CPMA
Συμμετοχή στο ΔΣ του CPMA μετά από 3 χρόνια ως μέλος + 1 χρόνο συμμετοχής σε κάποια επιτροπή
Δικαίωμα Ψήφου για στις γενικές συνελεύσεις και για το ΔΣ
Δικαίωμα χρήσης τίτλου ή συντοµογραφίας ή ιδιότητας που αντιστοιχεί στην κατηγορίας μέλους στη οποία εμπίπτει.
Δικαίωμα παρουσίασης/εμφάνισης του λογότυπου του CPMA στον ιστότοπο του οργανισμού

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ