Με χαρά σας καλωσορίζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα του CPMA.

Όραμα του CPMA είναι οι Οργανισμοί, οι επαγγελματίες του κλάδου καθώς και ο οικονομικός κόσμος, να αναγνωρίσουν και να αντιληφθούν την μεγάλη σημασία του τομέα Διεύθυνσης Μισθοδοσίας καθώς και του CPMA ως στρατηγικού εταίρου επιτυχίας και ανάπτυξης.

Βασική μας μέριμνα ως CPMA είναι να υποστηρίξουμε, να καθοδηγήσουμε καθώς και να δώσουμε φωνή στα μέλη μας, αποσκοπώντας στο να δοθούν λύσεις σε διάφορα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τον Κλάδο της Διεύθυνσης Μισθοδοσίας στο σύνολο του αλλά και να δουλέψουμε μαζί ούτως ώστε να συμβάλουμε στην οικοδόμηση συνθηκών μακροχρόνιας ανάπτυξης στον Κλάδο της Διεύθυνσης Μισθοδοσίας.

Όλα τα μέλη, έχουν μόνο να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους στο CPMA, με μέγιστο θετικό την καθοδήγηση άριστων επαγγελματιών του κλάδου οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό.

Η δημιουργία μίας γέφυρας επικοινωνίας είναι το πιο σημαντικό εφόδιο για να μπορέσει να επιλυθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα αλλά και για να επέλθει η οποιαδήποτε ευεργετική αλλαγή.

Αναμένουμε την έναρξη μίας υπέροχης συνεργασίας με τον καθένα από εσάς.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ